חושב שאתה דובר "ישיביש"?

בוא נראה עד כמה אתה מונח בסלנג הישיבתי


בוא נבחן אותך